0971 76 35 39

ĐẠI HỌC DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

VĂN BẰNG 2 – LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2017 TẠI TPHCM

(Có xét tuyển trái ngành)

1. Các ngành tuyển sinh

– Xây dựng

– Công nghệ thông tin

– Luật kinh tế

– Ngôn ngữ Anh

– Quản trị kinh doanh

– Kế toán

 

HÌNH ẢNH CÁC LỚP HỌC

Lễ Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ QTKD

Lớp Kế Toán

Lớp Quản Trị Kinh Doanh

Lớp Luật Kinh Tế

Lớp VB2 ĐH Công Nghệ Thông Tin

Lớp VB2 ĐH Anh Văn

Lớp VB2 ĐH Xây Dựng

Lớp VB2 ĐH Quản Trị Kinh Doanh

Lớp VB2 ĐH Kế Toán

Lớp VB2 ĐH Luật Kinh Tế

Lớp LTĐH Công Nghệ Thông Tin

Lớp LTĐH Luật Kinh Tế

Lớp LTĐH Kế Toán

Lớp LTĐH Quản Trị Kinh Doanh

Lớp LTĐH Xây Dựng

Lớp LTĐH Cử Nhân Anh Văn